הטוטליטאריות של הסביבתנים

פורסם על ידי מאריאן טאפי, http://capx.co/the-totalitarianism-of-the-environmentalists, 23.07.2017

 

לפני כשנה הרציתי על קידמה אנושית לקהל של סטודנטים בקנדה. סקרתי את מגוון האינדיקטורים הרגיל – עליה בתוחלת חיים, בידיעת קרוא וכתוב, ובהכנסה ל…

למאמר המלא

קצר ולעניין

מתוך מאמרו של חתן פרס נובל, ג'יימס ביוקנן, "חברה ודמוקרטיה":
"כל מודל ריאליסטי של התהליך הפוליטי…שלטון הרוב הופך לאמצעי המקדם את האינטרסים של הקבוצה שמרכיבה את הקואליציה, על חשבון אלה שנמצאים מחוץ לה".

למאמר המלא

תירוצים לאטטיזם משאירים אותנו עניים

https://www.cato.org/publications/cato-online-forum/excuses-statism-staying-poor

פורסם באפריל, 2017, ע"י דיידרה מקלוסקי

הנוסחה להפוך משק לעשיר בימינו קלה כמו H2O.  הנוסחה היא: תלמדו מסין והודו.  שתי מדינות אלה, שבהן מתגוררים ארבעה מתוך כל עשרה …

למאמר המלא

קצר ולעניין

מתוך ספרו של חתן פרס נובל ג'יימס ביוקנן "מגבלות החירות":

הצדקה נוספת לחוקה אשר תגביל פעילות קולקטיבית היא ההבנה שללא מגבלות, לאינדיבידואלים יש תמריץ חזק יותר להשקיע בהשגת שליטה על החלטות קולקטיביות.  שליטה במנגנון קבלת ההחלטות הקולקטיביות הופכת לא…

למאמר המלא

קצר ולעניין

capture

מתוך נאומו של ג'ף דייסט, מנהל מכון מיזס, בשבוע שעבר:
"לבני אדם יש ריבונות על גופם ונפשם. במילים אחרות – אתם הבעלים של עצמכם. נכאן נובעות המסקנות ההכרחיות של זכויות קניין – לאינדיבידואלים יש חזקה על תוצרי גופם ומוחם.  אנחנו יודעים שבני אדם חייבים לפעול כדי לשרוד.  מתוך העקרונות של בעלות עצמית וזכויות קניין אנחנו מגיעים לתיאוריה המגדירה מתי מותר להשתמש בכוח – לרוב בהגנה עצמית.  רעיונות אלה חלים על כולם, גם כשקבוצה של אנשים פועלת יחד וקוראת לעצמה "ממשלה".  מכיוון שממשלות בהגדרה משתמשות בכוח (או מאיימות בשימוש בכוח) בדרכים רבות שאינם מוגדרות כהגנה עצמית – הן פסולות…יש הרבה היגיון בביזור סמכויות בעולם בו אנו מסכימים על כל כך מעט".