קצר ולעניין

מתוך הרצאתו מ-1968 של פרידריך האייק "תחרות כתהליך של גילוי":

התיאוריה הכלכלית יכולה לפעמים להפריע להבנה אמיתית של אופיו של תהליך התחרות, מכיוון שהיא מתחילה מהנחת יסוד של כמות נתונה של סחורות במחסור.  אבל השאלות – איזה סחורות נמצאות במחסור, או איזה…

למאמר המלא

קצר ולעניין

מתוך מאמרו של צ'רלס סטיל, "הניסוי הסובייטי: לקחים לפיתוח כלכלי":
ברית המועצות הייתה אחד הניסויים הגדולים ביותר בפיתוח כלכלי – ניסוי ענק, טרגי, וכושל.  אפשר לייחס ישירות את הביצועים הירודים של השיטה הזו לחוסר היכולת של המתכננים המרכזיים להקצות משאבים…

למאמר המלא

קצר ולעניין

מתוך מאמרו של פול היינה, "מדידות של עושר והשערות של צדק":
נניח ששודד חמוש מעמיד בפניכם ברירה – "הכסף או החיים".  כולנו נסכים שאתם לא לוקחים חלק בחליפין מרצון כשאתם נותנים לו את הכסף מהארנק שלכם.  אנחנו קוראים לזה כפיה מכיוון שהשודד משכנע אתכם לעשות כרצונו בכך שהוא מאיים לצמצם לכם את האופציות.
השווו מקרה זה למקרה בו נהג מונית לא רוצה להסיע אתכם אלא אם כן תשלמו לו.  אם במקרה זה תתנו לו כסף מהארנק שלכם, כולנו נבין שאתם לוקחים חלק בעסקת חליפין מרצון.  ההבדל בין שני המקרים הוא שנהג המונית משכנע אתכ…

למאמר המלא

קצר ולעניין

מתוך ספרו העומד לצאת לאור של תומס סואל, "אפליה ופערים":

"להרוג את האווזה שמטילה את ביצי הזהב זו אסטרטגיה פוליטית הגיונית, בתנאי שהאווזה לא תמות לפני הבחירות הבאות"

למאמר המלא

קצר ולעניין

מתוך ספרו של ארנולד קלינג "התמחות וסחר: מבוא חדש לכלכלה":

"פול סמואלסון (כלכלן מפורסם) וממשיכי דרכו חושבים שהמשק הוא מכונה בעלת דוושת גז, שאפשר ללחוץ עליה כדי למנוע האטה כלכלית.  דוושה זו היא "הביקוש המצרפי", שהממשלה יכולה להגדיל באמצעות הדפסת כסף, הגדלת הגרעון התקציבי, או שניהם.  בענף זה של הכלכלה, הקרוי "מקרו-כלכלה", המושג "התמחות" נשכח לגמרי.  במקומו, ישנו משק ענק אחד המייצר תפוקה הומוגנית.  מקרו-כלכלה החליפה את ההתמחות ב"מפעל תמ"ג".  המקרו-כלכלה הסמואלסונית-קיינסיאנית זנחה את רוב מה שמהותי בכלכלה: תהליכי שוק וחיפוש יזמי אחר רווחים; התמחות; הקומפלמנטריות בין מוצרי הון לבין עצמם ועם עבודה; תפקידם של מחירים יחסיים; חשיבותם של מוסדות; העובדה שפוליטיקאים הם בורים באופן יחסי ופועלים לטובת האינטרסים של עצמם.  החשיבות של האספקטים הללו של המציאות הכלכלית והחברתית נשכחה".