קצר ולעניין

מתוך הרצאתו מ-1968 של פרידריך האייק "תחרות כתהליך של גילוי":

התיאוריה הכלכלית יכולה לפעמים להפריע להבנה אמיתית של אופיו של תהליך התחרות, מכיוון שהיא מתחילה מהנחת יסוד של כמות נתונה של סחורות במחסור.  אבל השאלות – איזה סחורות נמצאות במחסור, או איזה…

למאמר המלא

קצר ולעניין

מתוך מאמרו של צ'רלס סטיל, "הניסוי הסובייטי: לקחים לפיתוח כלכלי":
ברית המועצות הייתה אחד הניסויים הגדולים ביותר בפיתוח כלכלי – ניסוי ענק, טרגי, וכושל.  אפשר לייחס ישירות את הביצועים הירודים של השיטה הזו לחוסר היכולת של המתכננים המרכזיים להקצות משאבים…

למאמר המלא

קצר ולעניין

מתוך מאמרו של פול היינה, "מדידות של עושר והשערות של צדק":
נניח ששודד חמוש מעמיד בפניכם ברירה – "הכסף או החיים".  כולנו נסכים שאתם לא לוקחים חלק בחליפין מרצון כשאתם נותנים לו את הכסף מהארנק שלכם.  אנחנו קוראים לזה כפיה מכיוון שהשודד משכנע אתכם לעשות כרצונו בכך שהוא מאיים לצמצם לכם את האופציות.
השווו מקרה זה למקרה בו נהג מונית לא רוצה להסיע אתכם אלא אם כן תשלמו לו.  אם במקרה זה תתנו לו כסף מהארנק שלכם, כולנו נבין שאתם לוקחים חלק בעסקת חליפין מרצון.  ההבדל בין שני המקרים הוא שנהג המונית משכנע אתכ…

למאמר המלא

קצר ולעניין

מתוך ספרו העומד לצאת לאור של תומס סואל, "אפליה ופערים":

"להרוג את האווזה שמטילה את ביצי הזהב זו אסטרטגיה פוליטית הגיונית, בתנאי שהאווזה לא תמות לפני הבחירות הבאות"

למאמר המלא

האם האי-שוויון באמת גדל?

שכר אינו המדד הטוב ביותר לבדיקת רווחתו הכללית של האדם (תצלום: אלף סטרנברג)

הדיון על רווחתו של מעמד הביניים בשנים האחרונות נטה להתרכז בסוגיית האי-שוויון בשכר. במאמר מפורסם משנת 2006, הכלכלנים תומאס פיקטי ועמנואל סאאֶז השתמשו בנתונים של מס ההכנסה האמריקאי כדי להראות שפערי השכר התרחבו באופן משמעותי בין השנים 1913 ל-2010. נתון אחר המצוטט תדיר הוא שב-2010, כמחצית מכל השכר היה בידי העשירון העליון של המשתכרים.

אך שכר אינו המדד הטוב ביותר לבדיקת רווחתו הכללית של האדם. מה שחשוב לגבי רווחתו של משק הבית הוא הצריכה. שני מקורות מידע חלופיים מסייעים בהערכת השינויים בפערי הצריכה. סקר הוצאות הצרכנים (CEX), למשל, מראה שינויים מצטברים בהוצאות הצריכה של משקי בית בכל רמות השכר. מנתונים אלה עולה כי האי-שוויון בצריכה עלה במידה שולית בלבד מאז שנות ה-80. יתר על כן, האי-שוויון בצריכה מצטמצם בתקופות מיתון, כגון המיתון של השנים 2007-2009. מדדי ג'יני על סמך המידע מסקר CEX מראים כי מדדים אלה נותרו יציבים יחסית במשך הזמן, ומכאן שהאי-שוויון לא התרחב במידה ניכרת.

מקור מידע שני אפשרי הוא סקר צריכת האנרגיה במגורים (RECS), המאפשר להעריך את פערי הצריכה במוצרים בני קיימא. סקר RECS כולל שאלות על שימוש ביתי במכשירים כגון מכשירי מיקרוגל, מדיחי כלים, מחשבים ומדפסות. מידע שהצטבר במשך שנים מעלה כי שיעור גבוה יותר של משקי בית בעלי הכנסות נמוכות מסוגלים לרכוש ולהחזיק מוצרים אלה. יתר על כן, האיכות של מבני המגורים עלתה ומשקי בית רבים יותר בעלי הכנסה נמוכה מצוידים כיום באמצעי חימום ומיזוג אוויר, לעומת שיעורם ברגע כלשהו בעבר.

התוצאות מעידות על צמצום משמעותי בפער בין משקי בית בעלי הכנסה נמוכה, לבין משקי בית אחרים, בתחום הצריכה של מוצרים בני קיימא מסוימים, כגון טלוויזיות צבעוניות, מכשירי מיקרוגל, מקררים ומזגנים. במוצרים אחרים, כגון מחשבים ומדפסות, הפער היה קטן מלכתחילה אך התרחב ככל שהשימוש במוצרים אלה נעשה נפוץ יותר ומחירם ירד. ואולם, בשנים האחרונות אפילו הפער הזה הצטמצם. לגבי קטגוריה שלישית של מוצרים, בהם מכונות כביסה, מכונות ייבוש ומדיחי כלים, הפער נותר יציב למדי במשך הזמן.